Disclaimer


Galant Vrijwilligersnetwerk/ Farent verleent je hierbij toegang tot www.vrijwilligersacademie073.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Galant behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen.

Voorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van deze site en de diensten van VrijwilligersAcademie073, dan geef je aan dat je accepteert:

  •  – Algemene voorwaarden
  •  – Privacybeleid
  •  – Disclaimer

 

Beperkte aansprakelijkheid

VrijwilligersAcademie073 spant zich in om de inhoud van www.vrijwilligersacademie073.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het aanbod op www.vrijwilligersacademie073.nl wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. VrijwilligersAcademie073 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder c.q. deelnemer van de account van ‘MijnVA073’ ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan betrokken organisaties worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De redactie van www.vrijwilligersacademie073.nl heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Galant vrijwilligersnetwerk/ Farent. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Galant, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is deels via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.