Algemene voorwaarden


VrijwilligersAcademie073, onderdeel van Galant vrijwilligersnetwerk/ Farent, is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties uit de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Vught.

1. Begrippen

 

Algemene Voorwaarden VrijwilligersAcademie073
Deze algemene voorwaarden van VrijwilligersAcademie073.
Het product VrijwilligersAcademie073 biedt gedurende het jaar en tijdens eventdagen meerdere workshops voor vrijwilligers aan.
VA073 is de afkorting van VrijwilligersAcademie073.

VA073 deelnemer
Een vrijwilliger en/of actieve burger, met een account Mijn VA073, uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught of van een organisatie die in deze gemeenten gezeteld zijn.

Workshop
VrijwilligersAcademie073 gebruikt de term workshop. Dit kan ook een  inspiratiebijeenkomst, lezing, training, debat of cursus ten behoeve van de deelnemers zijn.

Overeenkomst
Wanneer de account ‘MijnVA073’  is aangemaakt, heeft de deelnemer een overeenkomst met de VrijwilligersAcademie073.

Scholingsaanbod
Het scholingsaanbod van de VrijwiligersAcademie073 biedt gedurende het hele jaar workshops aan en biedt minimaal 2x per jaar event dagen aan met workshops.

 

2. Toepassing voorwaarden

 

Wanneer u gebruik maakt van de account en diensten van VA073, dan accepteert u:

 • – De algemene voorwaarden
 • – Het privacybeleid
 • – De disclaimer

 

3. Inschrijven

 

Inschrijven voor het scholingsaanbod kan alleen nadat je een eigen account via MijnVA073 aanmaakt. Bij elke workshop staat een aanmeldknop; via deze knop kom je bij het inschrijfformulier terecht. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving per e-mail. Vanaf dat moment heeft de deelnemer een overeenkomst met de VrijwilligersAcademie073.

 

4. Annuleren en Afgelasting

 

4.1. Als de deelnemer na aanmelding verhinderd is om deel te nemen aan de workshop dan dient men zich via zijn eigen account af te melden. Het verzoek aan de deelnemer is om dit zo spoedig mogelijk te doen zodat een ander zich kan aanmelden voor de betreffende workshop.
4.2. Mocht de deelnemer bij een workshop die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, de eerste keer niet kunnen deelnemen, dan vervalt daarmee de mogelijkheid tot verdere deelname aan die workshop en wordt men verzocht op een later tijdstip opnieuw voor deze workshop in te schrijven.
4.3. De VrijwilligersAcademie073 behoudt het recht om een workshop te annuleren. Minimaal 48 uur voorafgaand aan de workshop worden deelnemers via de e-mail of telefonisch geïnformeerd. Voor de Week worden deelnemers minimaal 24 uur voorafgaand aan de workshop geïnformeerd. De VrijwilligersAcademie073 behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen van deze termijnen af te wijken.

 

5. Certificaat

 

Elke deelnemer ontvangt in zijn eigen account ‘MijnVA073’ deelnamecertificaten. Bij een workshop bestaande uit meerdere bijeenkomsten, wordt door de workshopleider bij de eerste bijeenkomst aangegeven aan welke voorwaarden men moet voldoen om voor een deelnamecertificaat in aanmerking te komen.

 

6. Kosten en betaling

 

6.1. Vrijwilligers die als vrijwilliger actief zijn bij organisaties die een lidmaatschap hebben afgenomen bij VrijwilligersAcademie073 kunnen kosteloos aan de workshops deelnemen.
6.2.Vrijwilligers die als vrijwilliger actief zijn bij organisaties zonder lidmaatschap én actieve burgers betalen per workshop een bijdrage. De hoogte van deze kosten staan op de website. Men betaalt vanaf 14 maart 2017 middels Ideal.
6.3. Alle prijzen van de VrijwilligersAcademie073 zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW.

 

7. Restitutie en vervanging

 

7.1. Bij afgelasting van de workshop door de VrijwilligersAcademie073 krijgt de deelnemer het volgende aanbod en maakt men een keuze uit onderstaande mogelijkheden, aanvullend met bepaling 7.5:

 • a. kosteloos inschrijven voor één andere workshop van VrijwilligersAcademie073, die binnen een kalenderjaar plaatsvindt. De kosten voor de workshop hoeven niet even hoog te zijn;
 • b. het bedrag word niet gerestitueerd, u ontvangt een tegoed bon voor een workshop geldig voor de duur van 1 jaar, met gebruik van de gegevens die bekend zijn in ‘MijnVA073’

7.2. Bij annuleren door de deelnemer van een workshop is geen geldelijke restitutie mogelijk. De deelnemer heeft recht op, in achtneming van de volgende tijdspaden, aanvullend met bepaling 7.5:

 • 48 uur – 6 weken voor aanvang: deelnemer krijgt mogelijkheid om binnen een periode van 1 jaar, zich voor één andere workshop van VrijwilligersAcademie073 in te schrijven. Het betreft een workshop met gelijke of lagere kosten.
 • 0 uur – 48 uur – voor aanvang: geen restitutie en andere inschrijving mogelijk. Deelnemer kan een andere vrijwilliger vragen om aan deze workshop deel te nemen.

7.3.  Bij annuleren door de deelnemer van een workshop tijdens de Week is geen geldelijke restitutie mogelijk. De deelnemer heeft recht op, in achtneming van de uitvoeringsperiode van de Week, aanvullend met bepaling 7.5:

 1. – deelnemer krijgt mogelijkheid om zich voor één andere workshop van de Week van VrijwilligersAcademie073, van dezelfde periode, in te schrijven. Het betreft een workshop met gelijke of lagere kosten.-
 2. – 0 uur – 48 uur voor aanvang: geen restitutie en andere inschrijving mogelijk. Deelnemer kan een andere vrijwilliger vragen om aan deze workshop deel te nemen.

7.4. Voor bovenstaande afspraken geldt dat verzoek om inschrijving voor een plaatsvervangende workshop/deelnemer vooraf via e-mail en/of telefoon met de organisatie van deVrijwilligersAcademie073 gecommuniceerd wordt. VrijwilligersAcademie073 zal het verzoek fiatteren of afwijzen.

8. Leveringstermijnen

 

Inschrijvingsbewijzen worden verzonden naar het persoonlijke account ‘MijnVA073’ dat de deelnemer heeft.

 

9. Scholingsaanbod

 

Met het workshopaanbod van VrijwilligersAcademie073 proberen we aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ruim 48.000 vrijwilligers (en de vele studenten) die de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught rijk is. Het workshopaanbod is gericht op:

 •  – (Vak)Kennis & vaardigheden
 •  – Actualiteiten
 •  – Bestuur & Organisatie
 •  – Financiën
 •  – Marketing
 •  – PR & Communicatie
 •  – Persoonlijke ontwikkeling
 •  – Trots

 

VrijwilligersAcademie073 organiseert geen workshops met een officieel erkende certificering.

Een deel van de workshops organiseren we zelf, voor een ander deel verwijzen we door naar partners en andere externe organisaties die scholing aanbieden die interessant zijn voor vrijwilligers. Bij de samenstelling van het workshopaanbod zijn we afhankelijk van de kennis en kunde die onze partners gratis ter beschikking stellen en een klein budget om workshops in te kopen. We kunnen dus helaas niet alle wensen op het gebied van workshops inwilligen. Wel onderzoeken we continu via de evaluatieformulieren van de workshops en middels input van participerende organisaties wat de wensen en behoeften aan scholing bij vrijwilligers zijn. Hierop passen wij het workshopaanbod zo goed als mogelijk aan.

 

10. Uw gedrag en verkregen informatie

c

10.1.Bij gebruik van de account ‘MijnVA073’ en tijdens workshops van VrijwilligersAcademie073 verwachten wij dat je respectvol gedrag toont naar je mededeelnemers en workshopleider. Is tijdens een workshop je persoonlijk informatie ter ore gekomen, dan hoort dit thuis in de workshop en niet daarbuiten. Wanneer de VrijwilligersAcademie073 signalen ontvangt dat men niet respectvol is naar en niet vertrouwelijk omgaat met informatie van mededeelnemers en workshopleider, of dat het privacybeleid niet wordt nageleefd, kan betreffende deelnemer en/of workshopleider hierop aangesproken worden. Bij ernstige situaties kan VrijwilligersAcademie073 besluiten om de account van betreffende deelnemer te blokkeren.

10.2. In overleg met de workshopleider kun je eventueel hand-outs en dergelijke van de workshopleider ontvangen. Dit kun je zelfstandig tijdens de workshop met de workshopleider regelen. VrijwilligersAcademie073 kan hierin niet voorzien.

 

11. Klacht

 

VrijwilligersAcademie073 is onderdeel van Galant vrijwilligersnetwerk/ Farent. Als je ontevreden bent over de dienstverlening van VrijwilligersAcademie073 dan horen wij dit graag. U kunt ook een klacht bij Farent indienen. Door te luisteren naar klachten kan VrijwilligersAcademie073/Divers de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. Voor meer informatie over de procedure verwijzen we naar www.farent.nl.

 

12. Veranderingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de account ‘MijnVA073’ en diensten van VrijwilligersAcademie073. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de account en diensten kunnen leiden tot wijzigingen in de algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

 

13. Overige bepalingen en vragen

 

Wanneer er onduidelijkheid ontstaat over afspraken en/of gedrag, zal VrijwilligersAcademie073 altijd hoor en wederhoor plaats laten vinden. Uiteindelijk heeft VrijwilligersAcademie073 het recht om te besluiten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, dan kunt u deze richten aan de redactie via het contactformulier.

 

VrijwilligersAcademie073

Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA ‘s-Hertogenbosch
info@VrijwilligersAcademie073.nl

VrijwilligersAcademie073 is onderdeel van Farent