Privacy statement en cookiebeleid


VrijwilligersAcademie073 vindt bescherming van de privacy van gebruikers van groot belang. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we ermee omgaan. Deze privacy statement is van toepassing op alle diensten van VrijwilligersAcademie073

Als je vragen hebt over jouw gegevens, neem dan contact op met VrijwilligersAcademie073. VrijwilligersAcademie073 is onderdeel van Farent Sociaal Werk.

Contactgegevens  

VrijwilligersAcademie073
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA ‘s-Hertogenbosch

info@vrijwilligersAcademie073.nl
www.vrijwilligersacademie073.nl

Jouw gegevens

Wanneer je jezelf aanmeldt bij VrijwilligersAcademie073 – door een account aan te maken op de website – vragen we je om persoonsgegevens, zoals een telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens, e-mailadres, achtergrondinformatie over je vrijwilligerswerk. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot jij de account opheft.

Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te kunnen voeren. De inloggegevens van je account worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden verder niet getoond op de website.

In de beheeromgeving van je account (mijn VA073) kun je jouw gegevens inzien en aanpassen. Wij bieden iedereen met een account de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die eerder aan ons is verstrekt.

Bewaartermijn gegevens

Wanneer je een contactformulier op onze website invult bewaren we je gegevens zolang als noodzakelijk.

Bij het aanmaken van een account bij de VA073 blijven je persoonlijke gegevens bewaard zolang je gebruikmaakt van de diensten. Begin van ieder jaar, kijken we of er slapende accounts zijn. Indien er al een jaar geen gebruik is gemaakt van de diensten, krijgt de accounthouder een e-mailbericht van de VA073 om na te gaan of de account nog in gebruik is. Indien er binnen twee weken na dit e-mailbericht niet is ingelogd, wordt de account en de bijbehorende persoonlijke gegevens geheel verwijderd. Indien je tussentijds je account wilt opzeggen, kun je jouw account verwijderen door in te loggen en naar ‘mijn account’ te gaan. Links onderaan klik je op ‘account verwijderen’. Opgeheven accounts worden definitief verwijderd en blijven maximaal 7 dagen op een back-upserver staan.

Voorwaarden

Voordat je gebruik wilt maken van de diensten van VrijwilligersAcademie073, verzoeken wij je vriendelijk om de volgende documenten aandachtig door te nemen:

Beveiliging

Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens staat bij VrijwilligersAcademie073 hoog in het vaandel. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen in acht:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een – door een bezoeker/lid aangemaakte gebruikersnaam en een wachtwoord.
  • De website van VrijwilligersAcademie073 maakt gebruik van beveiligde verbindingen.
  • Onze webbeheerder houdt logs bij van alle aanvragen rondom persoonsgegevens. Dit houdt in dat je aanvraag wordt genoteerd en minimaal 5 jaar bewaard.


Cookiebeleid

De website VrijwilligersAcademie073 maakt bij het bieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies die na bezoek van de website worden gewist. Deze functionele cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Naast functionele cookies, gemaakt VrijwilligersAcademie073 o.a. analytische cookies t.b.v. statistieken over de doelgroep die de website bezoekt. Dit zijn alle gebruikte cookie(s) op www.VrijwilligersAcademie073.nl:

  • Google Analytics – Met deze cookies bekijken we hoe je onze website gebruikt. Deze kennis kunnen we gebruiken om de website te verbeteren zodat je de gewenste informatie beter kunt vinden.
  • Facebook / Twitter – Deze cookies worden gebruikt om via sociale media een artikel van onze website te delen. Met deze cookie wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn.
  • Mijn VA073 – Deze cookies worden gebruikt om eenvoudiger te navigeren naar eerder gemaakte selecties binnen de site.

Delen van gegevens

Jouw gegevens worden gebruikt voor communicatie over het scholingsaanbod en wanneer je je aanmeldt voor een workshop. Wanneer je vrijwilliger bent bij een organisatie die lid is van VrijwilligersAcademie073 (je organisatie betaalt jouw deelname), geven we je gegevens aan jouw organisatie door om ze te verifiëren. We doen dit één keer per jaar.

Verder geeft VrijwilligersAcademie073 iedere 6 maanden aan organisaties die lid zijn van VrijwilligersAcademe073 door wie en hoe vaak een vrijwilliger van de organisatie heeft deelgenomen aan workshops van VrijwilligersAcademie073.

Medewerkers van VrijwilligersAcademie073/Farent dienen zich te houden aan geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Informatie verkregen tijdens workshops

Je ontvangt veel informatie tijdens workshops. Wanneer het gaat om persoonlijke informatie van andere deelnemers, verzoeken we je nadrukkelijk om hier respectvol mee om te gaan.

Foto’s en filmmateriaal

Het kan voorkomen dat er door de organisatie of een fotograaf in opdracht van VrijwilligersAcademie073 tijdens de workshops foto’s/films gemaakt worden. Wanneer je niet op foto’s/films wilt, kun je dit op dat moment kenbaar maken. Daarnaast kun je van te voren aangeven of je toestemming verleent voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal in de uitingen van VrijwilligersAcademie073/Farent. Het kan voorkomen dat deelnemers foto’s en/of beeldmateriaal maken tijdens de activiteiten voor privégebruik. Wij hebben helaas geen invloed op de eventuele verspreiding van deze foto’s/beeldmateriaal.

Wijzigingen privacy statement

VrijwilligersAcademie073 kan deze privacy statement aanpassen. De laatste wijziging was op 22 oktober 2020. De meest recente versie vindt u altijd op onze website www.vrijwilligersacademie073.nl

 Rechten

Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar info@vrijwilligersacademie073.nl

Functionaris gegevensbescherming

Voor VrijwilligersAcademie073/Farent is Martine Jongenelen de functionaris Gegevensbescherming, martinejongenelen@farent.nl of 06 55 32 24 77 (werkdagen: ma t/m do).

Klacht indienen

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens zijn:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/