Ik wil bijdragen


De maatschappij maakt gebruik van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die vanuit hun intrinsieke motivatie een bijdrage aan de maatschappij leveren. Vrijwilligers zorgen er nu mede voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, organisaties gedifferentieerd en kostenbesparend kunnen werken, families voor hun naasten kunnen blijven zorgen, burgers hun kracht vinden, mantelzorgers niet overbelast worden, culturele identiteit in de stad behouden wordt, sport beoefend kan worden, de professional een stapje terug kan doen, én de overheid zelfredzaamheid en participatie kan nastreven. Om het huidige welzijnsniveau in deze maatschappij te kunnen behouden is er waardering, begeleiding en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers nodig.

De VrijwilligersAcademie073 biedt vrijwilligers de mogelijkheid om het gehele jaar te leren, ontmoeten, inspireren en ontwikkelen en innoveren. Middels het aanbieden van een scholingsaanbod willen we onze waardering aan de vele vrijwilligers uitspreken. Het organiseren van zo’n groot aanbod kost energie, tijd en middelen. De werkzaamheden rondom de VrijwilligersAcademie073 vinden het gehele jaar door plaats door een enthousiaste groep vrijwilligers en studenten. Met z’n allen zetten we de schouders eronder om interessant scholingsaanbod voor vrijwilligers (en studenten) te organiseren.

Als organisatie/ zzp’er of bedrijf kan jij een bijdrage leveren aan de VrijwilligersAcademie073!

Wilt je andere bijdrage leveren, maar is deze hieronder niet beschreven? Geen probleem. We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wil jij, jouw kennis, kunde en passie delen met vrijwilligers? Als organisatie/bedrijf heb je kundige werknemers in dienst die wellicht hun deskundigheid willen overdragen. Of misschien ben jij als zelfstandige of gepensioneerde een expert op een bepaald gebied.
Geef dan kosteloos een workshop, training, lezing aan de vele vrijwilligers. Je krijgt hiervoor veel waardering terug.

De kosten voor de organisatie van VrijwilligersAcademie073 willen we zo laag mogelijk houden. Om een gezonde organisatie te houden, zijn we op zoek naar personen en bedrijven die een financiële bijdrage willen leveren.
Daarnaast kan je ook jouw bijdrage leveren door de organisatie van VrijwilligersAcademie073 (tijdelijk) te versterken.

Misschien biedt jij vanuit je eigen organisatie/ bedrijf al een bepaalde workshop aan en ben je bereid om deze workshop ook open te stellen voor vrijwilligers van buiten jouw organisatie/bedrijf. Voor jouw organisatie is dit ook een mooie kans om nieuwe vrijwilligers te leren kennen.

Jij kan vrijwilligers die bij jouw organisatie/bedrijf actief zijn stimuleren tot deelname aan de VrijwilligersAcademie073. Je kan ook bijvoorbeeld aandacht besteden aan de VrijwilligersAcademie073 via je bestaande mediakanalen.

De VrijwilligersAcademie073 is altijd op zoek naar geschikte en inspirerende workshoplocaties. Graag maken wij gebruik van de ruimtes die de partners is de stad voor ons beschikbaar stellen.

Bijdrage leveren formulier


Participanten & Sponsors