Ik wil bijdragen


De maatschappij maakt gebruik van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die vanuit hun intrinsieke motivatie een bijdrage aan de maatschappij leveren. Vrijwilligers zorgen er nu mede voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, organisaties gedifferentieerd en kostenbesparend kunnen werken, families voor hun naasten kunnen blijven zorgen, burgers hun kracht vinden, mantelzorgers niet overbelast worden, culturele identiteit in de stad behouden wordt, sport beoefend kan worden, de professional een stapje terug kan doen, én de overheid zelfredzaamheid en participatie kan nastreven. Om het huidige welzijnsniveau in deze maatschappij te kunnen behouden is er waardering, begeleiding en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers nodig.

De VrijwilligersAcademie073 biedt vrijwilligers de mogelijkheid om het gehele jaar te leren, ontmoeten, inspireren en ontwikkelen en innoveren. Middels het aanbieden van een scholingsaanbod willen we onze waardering aan de vele vrijwilligers uitspreken. Het organiseren van zo’n groot aanbod kost energie, tijd en middelen. De werkzaamheden rondom de VrijwilligersAcademie073 vinden het gehele jaar door plaats door een enthousiaste groep vrijwilligers en studenten. Met z’n allen zetten we de schouders eronder om een unieke week voor studenten en vrijwilligers te organiseren én daarnaast een interessant doorlopend scholingsaanbod voor vrijwilligers.

Als organisatie/ zzp’er of bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan de VA073 door onderstaande voorbeelden.

Wilt u een andere bijdrage leveren, maar is deze hieronder niet beschreven? Geen probleem. We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wilt u, uw kennis, kunde en passie delen met vrijwilligers? Als organisatie/bedrijf heeft u kundige werknemers in dienst die wellicht hun deskundigheid willen overdragen. Of misschien bent u als zzp'er een expert op een bepaald gebied.
Geef dan kosteloos een workshop, training, lezing aan de vele vrijwilligers. U krijgt hiervoor veel waardering terug.

De kosten voor de organisatie van VrijwilligersAcademie073 willen we zo laag mogelijk houden. Om een gezonde organisatie te houden, zijn we op zoek naar personen en bedrijven die een financiële bijdrage willen leveren.
Daarnaast kunt u ook uw bijdrage leveren door de organisatie van VrijwilligersAcademie073 (tijdelijk) te versterken.

De VrijwilligersAcademie073 biedt u de mogelijkheid om een onderdeel van de VrijwilligersAcademie073 te adopteren. Zo kunt u bijvoorbeeld het waarderings-event met het daarbij behorende theateroptreden adopteren.

Misschien biedt u vanuit uw eigen organisatie/ bedrijf al een bepaalde workshop aan en bent u bereid om deze workshop ook open te stellen voor vrijwilligers van buiten uw organisatie/bedrijf. Voor uw organisatie is dit ook een mooie kans om nieuwe vrijwilligers te leren kennen.

U kunt vrijwilligers die bij uw organisatie/bedrijf actief zijn stimuleren tot deelname aan de VrijwilligersAcademie073. U kunt ook bijvoorbeeld aandacht besteden aan de VrijwilligersAcademie073 via uw bestaande mediakanalen.

De VrijwilligersAcademie073 is altijd op zoek naar geschikte en inspirerende workshoplocaties. Graag maken wij gebruik van de ruimtes die de partners is de stad beschikbaar stellen.

Bijdrage leveren formulier


Participanten & Sponsors